Hjälpmedel som förenklar vardagen för lärare och pedagoger

Som lärare har du mycket att hålla ordning på och tiden räcker inte alltid till. Forskning visar, att stressen bland lärare dessutom är på uppgång. På grund av detta, är det extra viktigt att ta hjälp av de hjälpmedel som finns att tillgå. Dessa effektiviserar ditt arbete på sätt som kommer att få din vardag att löpa smidigare.

Genom att få mer struktur i ditt arbete, får du också mer tid över till annat som också är viktigt.

Ta hjälp av en lärplattform

InfoMentor är en lärplattform som fokuserar på resultat med smartare lösningar. På så sätt får du mer tid över till undervisningen. Plattformen riktar sig till lärare på förskola, grundskola och gymnasium. Den är väldigt lätt att använda, så du behöver inte spendera tid på att bekanta dig med långa, jobbiga instruktioner.

Hur använder du plattformen?

Genom appen kan du planera, analysera, bedöma och ha kontakt med elevens hem. Givetvis kan du använda appen både på din mobil eller genom att logga in på en dator. Få koll på när du har utvecklingssamtal, ha översikt över din kalender och få ordning på fritid och arbete. Har du en bra idé för att utveckla appen? Inga problem – du kan också lämna in ett förslag till appen.